muista varata ajoissa - kom ihåg att boka i god tid - remember to book in time

Kesän 2020 kuvausajat varataan jo nyt (talvena). Sommaren 2020 bokas redan nu (på vintern). Summer 2020 is filling up right now (winter).